Privacybeleid

Verklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’). Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Keysoft-Solutions BV. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Welke data we verzamelen

Persoonsgegevens

Keysoft-Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor -en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • BTW-nummer
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
  • Internetbrowser en apparaat type

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest zelf of u hier gegevens invult.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keysoft-solutions.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens vanwege contractuele afspraken tussen u en Keysoft-Solutions BV zoals:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Plaatsen van bestellingen
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan temaken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Contactformulieren
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook vanwege het gerechtvaardigd belang. Dit betekent gegevens verzamelen om u de meest persoonlijke en optimale service te bieden. Hieronder valt:
  • Reviews & tevredenheidsonderzoeken
  • Nieuwsbrieven & email
  • Persoonlijk advies
  • Acties & Promoties
  • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Keysoft-Solutions BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keysoft-Solutions BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Keysoft-Solutions BV. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Sommige externe partijen hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Meer informatie kan u vinden op onze cookies pagina.Keysoft-Solutions BV verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Keysoft-Solutions BV verkoopt jouw gegevens nooit aan derden.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Keysoft-Solutions BV bewaart uw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer informatie over ons gebruik van cookies kan op op deze pagina vinden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keysoft-Solutions BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverbrenging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keysoft-solutions.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u niet tevreden bent over hoe Keysoft-Solutions BV omgaat met jouw privacy dan kan je contact opnemen met de privacy-authoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

Wij zijn Keysoft-Solutions BV
BTW-identificatienummer: BE 0642.800.687
Bereikbaar via
Tel: 0495293882
Mail: info@keysoft-solutions.be
Schrijven: Moerput 52, 8940 Geluwe
Bekijk ook onze contact pagina

Bijkomende Informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Keysoft-Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@keysoft-solutions.be

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Indien een gegevensinbreuk gedetecteerd in onze systemen die impact heeft op de persoonlijke informatie van gebruikers dan zullen deze gebruikers daar op de hoogte van gesteld worden via de beschikbare contactgegevens. Wij dringen dan aan om zo snel mogelijk een ander paswoord te kiezen. Keysoft-Solutions BV zal deze inbreuk analyseren en maatregelen nemen om een gelijkaardige incident te voorkomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.